Privacybeleid

AVG

De verwerking van je persoonlijke gegevens gebeurt op grond van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR genoemd). De handhaving van deze regels wordt in Nederland uitgevoerd door de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bedrijfsomschrijving

Dit privacybeleid is van toepassing op Maike Gerritsen: freelance creatieve copywriter en tekstschrijver. In het handelsregister van de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 34304445. Respect voor de privacy van mijn cliënten en opdrachtgevers zie ik als een wettelijke en maatschappelijke plicht, ik ga er zorgvuldig mee om.

Doel gegevens

Ik wil gerichte en persoonlijke service kunnen bieden en daar heb ik soms persoonsgegevens voor nodig. Hierin volg ik de AVG/GDPR, de wet- en regelgeving die van toepassing is op het gebruik van persoonsgegevens. Mijn dienstverlening is transparant en betrouwbaar.

Persoonsgegevens door interactie zijn onder andere naam, adres, e-mailadres, geboortedatum, bankrekeningnummer, telefoonnummer etc. Persoonlijke data worden niet alleen gecreëerd door interactie, maar ook door technische processen zoals contactformulieren, reacties, webanalyses en insluitingen van derden.

Over het gebruik van jouw gegevens:

  • Om offertes en facturen op te stellen zijn adresgegevens noodzakelijk. Voor het verzenden van de nieuwsbrief zijn naam en e-mailadres nodig.
  • De verstrekte persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor de specifieke doeleinden waarvoor ze verstrekt zijn.
  • Persoonsgegevens worden nooit aan derden verkocht noch weggegeven tegen wederdiensten. De aan mij verstrekte persoonsgegevens blijven exclusief voor Maike Gerritsen.
  • Wanneer er een vraag gesteld wordt die wellicht door een collega of sectorgenoten beantwoord moet worden, wordt toestemming gevraagd om het e-mailadres en/of telefoonnummer door te geven aan de betreffende professional.
  • Met Google is een verwerkersovereenkomst afgesloten en zijn alle stappen ondernomen wat betreft het privacy vriendelijk instellen van Google Analytics. Bijvoorbeeld door jouw IP-adres te anonimiseren. Lees er hier meer over.

Ontvangers gegevens

Naast Maike Gerritsen, ontvangen de volgende partijen jouw gegevens:

  • De hostingpartij van de website maikegerritsen.nl, voor de opslag van de gegevens uit contactformulieren (Vimexx).
  • De websitebouwer (Alderliefste Media).
  • De nieuwsbriefsoftware Mailchimp, voor het verzenden van de digitale nieuwsbrief.
  • Google Analytics, voor de analyse van de gegevens van bezoekers van mijn website.

Cookies

Maike Gerritsen gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. De cookies worden gebruikt voor een puur technische functionaliteit, om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij je eerste bezoek aan mijn website hebben ik je geïnformeerd over de cookies en heb ik je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting hierover op de site van veilig internetten.

Hoe lang worden de gegevens bewaard

De wettelijke bewaarplicht voor gegevens in een debiteurenadministratie en verkoopadministratie is zeven jaar. Dat betekent dat ik gegevens als bedrijfsnaam, e-mailadres, adres, betaalgegevens, telefoonnummer, het KvK- en btw-nummer zeven jaar bewaar in mijn administratie.

Jouw rechten

Als je gegevens niet kloppen of er is iets veranderd, kun je me vragen dit aan te passen. Je kunt je gegevens ook te allen tijde inzien of opvragen. Het is ook mogelijk om je gegevens te laten wissen, bezwaar te maken tegen het gebruik ervan of het gebruik ervan te beperken. Neem voor bovenstaande wensen contact op: info@maikegerritsen.nl.

Klachten

Bij klachten over de verwerking van de persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt je contact opnemen via: info@maikgerritsen.nl. Mochten we er niet uitkomen, dan kun je met klachten ook terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Veranderingen

Maike Gerritsen behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid, bijvoorbeeld wanneer de wet- en regelgeving daartoe noodzaakt. Wijzigingen zullen uitsluitend via de website kenbaar worden gemaakt in een aangepaste versie. Raadpleeg periodiek mijn website.

Dank voor het vertrouwen!