Veiligheidsregio Kennemerland

De Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) zet zich in voor een veilige regio, hieronder vallen Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort. Als je spreekt over VRK, heb je het o.a. over de brandweer, politie en GGD Kennemerland. Ik werkte voor die laatste. De GGD houdt zicht op de gezondheidsrisico’s van jong en oud. Alle activiteiten zijn er op gericht mensen gezond te houden, denk bijvoorbeeld aan het consultatiebureau en het geven van vaccinaties voor verre reizen.

Opdracht

  • De vraag was om 22 brieven, die de GGD Kennemerland verstuurt naar de ouders/opvoeders van kinderen in de regio, te herschrijven.
  • De wens was om uniformiteit in deze brieven te krijgen + een heldere tone of voice.
  • Geschreven op taalniveau B1, specifiek voor de gevarieerde doelgroep van de GGD en het consultatiebureau.

Mijn werk

  • De 22 brieven herschrijven op een toegankelijke manier (taalniveau B1).
  • Voornaamste doelgroep: ouders/opvoeders van jonge kinderen, kinderen op de basisschool of middelbare school.
  • Het ging om o.a. uitnodigingsbrieven voor het consultatiebureau, toestemmingsformulieren en de communicatie naar scholen toe.
  • Meer info over de GGD Kennemerland: www.ggdkennemerland.nl.