De frisse blik

In 2007 is stichting De frisse blik opgericht vanuit televisieproductiemaatschappij &Bromet, van documentairemakers Frans en Silvia Bromet. Het doel is om kinderen begrijpend te laten kijken naar beeld en dan specifiek naar non-fictieprogramma’s. Want die hebben juist zo’n grote invloed op hoe zij de wereld om hen heen beleven.

De frisse blik geeft korte workshops en langere projecten op het gebied van non-fictie film, mediawijsheid en burgerschap. Dit doen ze voor zowel het primair- als het voortgezet onderwijs.

Kijk voor meer info op: www.defrisseblik.nl

Opdracht

  • Stichting De frisse blik wil een duidelijk gezicht en uitstraling naar buiten: De frisse blik als merk.
  • De vraag was om, op basis van verschillende documenten en middelen, een analyse, een advies, een inspiratie-presentatie en een concreet plan te maken om dit voor elkaar te krijgen.
  • En ook om het team van De frisse blik op die manier een boost te geven en een zetje in de goede richting.
  • Tevens kwam de vraag of ik ook de PR- en communicatie-uitingen van Studio Bromet en de nieuwe website www.samenfilmsmaken.nl mee wilde nemen in mijn adviesrapport.

Mijn werk

  • Ik ben me gaan inlezen in het marketing- en sponsorplan, het plan voor crowdfunding en het bedrijfsplan.
  • Vervolgens heb ik alle bestaande middelen en kanalen (website, Facebook, Twitter) en het gebruik en de inhoud ervan geanalyseerd.
  • Een adviesrapport op maat geschreven, inclusief een helder tone of voice-voorstel.
  • Mijn bevindingen, advies en een concreet plan van aanpak aan het team van De frisse blik gepresenteerd.